#Best Yourself Survey

Настоящият въпросник има за цел да изследва източниците и нивото на удовлетвореност на широка група респонденти (мъже и жени) в България.
Данните ще бъдат интерпретирани и използвани като отправна точка за изводи, анализи и програми за развитие, насочени към самоосъзнаване и поемане на отговорност за собственото благополучие – да бъдем най-добрата версия на себе си.
Въпросникът има 3 кратки секции, като Секция 1 и 2 са с обща насоченост, а Секция 3 е адресирана към специфична тема, свързана с жените като цяло и жените-лидери (попълва се и от мъже, и от жени). Въпросника е анонимен и не предполага събиране и споделяне на лични данни (извън демографските въпроси).

Очаквано време за попълване: 15 минути.
Секция 1
1. Колко добре познаваш себе си?
2. Колко удовлетворен/а се чувстваш от това, което си?
3. На този етап от живота си, колко щастлив/а се чувстваш?
4. Кои са нещата, които те правят истински щастлив/а? (посочи 3 от тях)
5. Колко време отделяш за нещата, които те правят истински щастлив/а?
6. Колко енергичен/на се чувстваш?
Секция 2

Отбележете от 1 до 10 степента на валидност за вас на следните твърдения (1 е най- малко валидно, а 10 е най-висока степен на валидност за вас)

1. Наистина се интересувам от другите хора?
2. Смея се често
3. Мисля, че НЕ изглеждам атрактивно
4. Чувствам се напълно здрав/а
5. Има разминаване между това, което искам да правя и това, което правя в действителност
6. Чувствам, че на практика не контролирам живота си
Секция 3 Best Yourself – Women’s Journey

Моля, отговорете на следващите въпроси, като имате предвид зададения брой на възможните отговори

1. Кога една жена е най-женствена?
(ДО 3 отговора)
2. Кои са най-силните женски предимства?
(ДО 3 отговора)
3. С какво се отличават най-влиятелните жени като Опра Уинфри и Анджелина Джоли от останалите?
(1 отговор)
4. За да е успешна една жена и за да бъде лидер, трябва ли да притежава мъжки качества?
5. Кои емоции/поведения най-често наблюдаваш в жените лидери?
(ДО 3 отговора)
7.Може ли една жена да бъде успешна в днешния свят, без да подражава на мъжете и техния начин на управление?
Демография
1. Вашият пол?
2. Вашата възраст?
3. Вашата позиция?